دپارتمان آموزش و مشاوره نوآیین

امروزه هرگونه توسعه و پیشرفتی در سازمان ها منوط به آموزش صحیح و راهبردی نیروی انسانی آن سازمان است. در حقیقت، آموزش نیروی انسانی به عنوان یکی از راهبردهای اصلی دستیابی به سرمایه انسانی سازمان ها قلمداد می شود. گسترش فناوری اطلاعات روشهای آموزشی را متحول و به جهت الکترونیکی شدن پیش برده و از این لحاظ مزایای بسیاری را برای سازمان ها می پردازد.

دوره های آموزشی ما

رشد و توسعه فردی

کارآفرینی

مدیریت و رهبری سازمانی

فناوری اطلاعات

درباره دپارتمان آموزش و مشاوره نوآیین

دپارتمان آموزش شرکت نوآئین به منظور آموزش نیروی های متخصص در حوزه بازاریابی و فروش، فناوری اطلاعات و همچنین ارتقای مهارت های توسعه فردی کارشناسان و مدیران مؤسسات آموزشی و شرکت های صنعتی، تولیدی و خدماتی و ایجاد هم افزایی در راستای ترویج فرهنگ کارآفرینی و توسعه فضاي آموزشی و تحقيقاتی هدفمند، منسجم و کاربردی با رویکرد تقویت اقتصاد دانش بنيان با حمایت جمعی از اساتید بین المللی تحت نظارت مستقیم “Golden Idea Business School (GIBS)” فعالیت خود را به صورت حضوری (در کشورهای ایران و امارات) و مجازی (ویژه کلیه فارسی زبانان در سراسر دنیا) آغاز نموده است.

دوره های فعال